Eldrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141004-26

Fredningsnr.
201612

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 12 x 8 x 1,3 m. Lille dybt hul i centrum, det indre meget stenet. Græsgroet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1945 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] 26. Eldrup. Langhøj, 12 m lang i N-S., 8 m br., 1,3 m høj, Lille dybt Hul i Centrum, det Indre meget stenet. Græsgroet. [[F.M. 1945.]] Bevoksning: 1988: Græs.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 12 m lang i N-S, 8 m bred, 1,3 m høj. Lille dybt Hul i Centrum, det Indre meget stenet. Græsgroet.

1945 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] 26. Eldrup. Langhøj, 12 m lang i N-S., 8 m br., 1,3 m høj, Lille dybt Hul i Centrum, det Indre meget stenet. Græsgroet. [[F.M. 1945.]]

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj (eller i hvert fald: langagtig høj) orienteret NØ/SV. Tolkningen er dog ikke ganske overbevisende, idet det fuldt så godt kan være en afpløjet rundhøj. På NØ-enden en mindre markstensbunke 2-5 år gammel, samt en helt ny aftipning (fra forårsmarkarbejdet) af marksten og jord, jvf. opt. 22. I Ø er et ca. 5 x 2 m. stort, segmentformet parti af højen opdyrket. Gl. markstensbunke i SV. En nytilplantet lærkekultur på tidligere ager 3-5 m. SV for højen. Bevoksning: 1988: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen kan anes, men er helt tilgroet i krat, brændenælder mm., hvilket gør det vanskeligt at se formen. Hul i centrum ses ikke. Marksten og jorddynge mod NØ og SV ses ikke. Det opdyrkede stykke mod øst er groet til. Området omkring højen er tilplantet med små graner, som holder flere meters afstand til højen.

Litteraturhenvisninger  (0)