Eldrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141004-27

Fredningsnr.
201613

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.
Fredningstekst

Langhøj, 20 m S for foregående, 28 x 11 x 2 m. V-fod afgravet i lav skrænt, det indre meget stenet. Græsgroet.
Undersøgelsehistorie

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] 27. Eldrup. Langhøj, 20 m S. for foreg., 28 m lang i N.-S., 11 m br., 2 m høj. V.-fod afgravet i lav Skrænt, det Indre meget stenet. Græsgroet. [[F.M. 1945.]] Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 20 m S. for foregaaende [Sb. nr. 26] 28 m lang i N-S, 11m bred, 2 m høj. V-fod afgravet i lav Skrænt det Indre meget stenet Græsgroet.

1945 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] 27. Eldrup. Langhøj, 20 m S. for foreg., 28 m lang i N.-S., 11 m br., 2 m høj. V.-fod afgravet i lav Skrænt, det Indre meget stenet. Græsgroet. [[F.M. 1945.]]

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj orienteret NØ/SV. På terræn skrånende mod S. I NV 1 randsten. Gl. afpløjning af NV-fod. NV for højen ager, der begynder ved højfoden. Rundt om højen iøvrigt er opgivet ager nytilplantet (1-2 år siden) med lærk; træerne i denne plantning står så tæt på højfoden som 1-2 m. Da det ikke er gl. skov, omfatter § 53 100 m. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Noget uregelmæssig form. Orienteret nærmest nord-syd. Randsten mod NV ses ikke. Den tidligere afpløjning af NV-foden er ikke synlig mere. Nyplantede graner mod vest holder fin afstand til højen. Bevokset med græs og gyvler mod syd samt lidt krat.