Eldrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141004-28

Fredningsnr.
201619

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 10 m, med lidt ujævn overflade. Store bøge i skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1957 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1190/57; 1331/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 1190/57; 1331/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 1157; 1331/58. Sb. 14.10.04-28. Brev af d. 7/11 1957 ml. fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds, Mariager (v. Dommer A. Fog), og N01. Ved et eftersyn den 25. oktober i år af højene 2016-12 og 13 gjorde forpagter Gunnar Kjær Poulsen, Eldrup Gård, opmærksom på, at der tæt ved de nævnet to høje, nemlig i skoven ved selve Eldrup Gård, ca 35 m syd for indkørslen til stuehuset, er en høj, ca 1 m høj og ca 8 x 16 m. - Den ligger tæt ved vejen, der går vest for gården, og den ser ikke ud til at være beskadiget. Fog. sign. /A.K. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 7/11; 13/11 1957 og d. 20/6 1958 ml. fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds, Mariager (v. Dommer A. Fog), og N01 Besigtigelsesnotat af d. 1/5 1958 fra Th. Mathiassen, N01.

1958 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1331/58; 1190/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 1331/58; 1190/57. Sb. 14.10.04-28. Stedet besøgt 1/5 58. Der rigtigt nok her en Høj, 1 x 10 m, med lidt ujævn Overflade. Store Bøge i Skov. Fredningsværdig. Tilhører Løvenholm-Fonden, Auning. Matr. Nr. 1 af Eldrupgaard. Fredningsnr. 2016.19 Therkel Mathiassen

1958 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Eldrup. Høj, 1 x 10 m, med lidt ujævn Overflade. Fredet. [[Store bøge i skov. J. 1331/58 om fredn.]]

1958 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tilføjet 1958: Høj, 1 x 10 m, noget ujævn Overflade; Træer i Skov. [[J. 1331/58 om fredningen.]]

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj orienteret ca. NØ/SV. Den nordøstlige del er højest, hvorved den ligner en rundhøj (jvf. fredningstekst). Græsklædt under smukke gamle bøge. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med 3 store gamle bøge - heraf 1 udgået - samt græs. Meget flad højside mod SV.

Litteraturhenvisninger  (0)