Sjellebro
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141010-43

Fredningsnr.
211525

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Maske-stenen ved Sjellebro stammer fra slutningen af vikingetiden, og blev i sin tid rejst ved det sted, hvor man krydsede åen. Efter fundet af maskestenen i 1951 blev der foretaget flere arkæologiske udgravninger, og det viste sig, at der gemt i jorden findes flere træ- og stenbroer, der har ført op til et rigt og stort bosættelsesområde nord for åen.
Anlæg og datering  (2)
Helleristning/billedsten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Vej, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
SJELLEBRO-STENEN (maskestenen) Stenen er af granit, ca. 1,70 m høj og ca. 1 m bred. Den flade side, hvorpå "masken" er, vender mod nordvest.
Undersøgelsehistorie  (10)
1951 Tinglysning
Journal nr.: F.53-1857
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Sjellebro-stenen (maskestenen) Stenen er af granit, ca. 1,70 m høj og ca 1 m bred. Den flade side, hvorpå "masken" er, vender mod nord-nordvest. [[F.53-1857]]

1951 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Findested for Vikinge-Sten med Maske. 620/51.

1951 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 620/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 935/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flere vejanlæg over hinanden, een med velbevarede trækonstruktioner og to stenlagte veje. Undersøgelse foretaget af Forhistorisk Museum, Århus ved P.V. Glob, Bibby og G. Kunwald (1957). [[935/53]]

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sjellebrostenen. Som beskrevet. I forbindelse med opretning af stenen (v. 10. kt.) er omkring denne udlagt marksten til beskyttelse mod kreaturtråd. Kortbord/oplysende skilt bør opsættes. ** Seværdighedsforklaring ** Et i sig selv spændende og usædvanligt fortidsminde, yderligere seværdigt i samspil med de smukke omgivelser (ådal med afgræssede enge) og vadestedet, som stenen markerer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Masken har været optegnet med rødt, men kan idag stort set ikke ses. Synlig fra offentlig vej.

2013 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2013-7.20.03-0004
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2013 Museal restaurering
Journal nr.: SMV 8550
Museum Sydøstdanmark
Museal restaurering.

Litteraturhenvisninger  (0)