Sjellebro

National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141010-43

Fredningsnr.
211525

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Helleristning/billedsten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Vej, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

SJELLEBRO-STENEN (maskestenen) Stenen er af granit, ca. 1,70 m høj og ca. 1 m bred. Den flade side, hvorpå "masken" er, vender mod nordvest.
Undersøgelsehistorie

1951 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Sjellebro-stenen (maskestenen) Stenen er af granit, ca. 1,70 m høj og ca 1 m bred. Den flade side, hvorpå "masken" er, vender mod nord-nordvest. [[F.53-1857]]

1951 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Findested for Vikinge-Sten med Maske. 620/51.

1951 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flere vejanlæg over hinanden, een med velbevarede trækonstruktioner og to stenlagte veje. Undersøgelse foretaget af Forhistorisk Museum, Århus ved P.V. Glob, Bibby og G. Kunwald (1957). [[935/53]]

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sjellebrostenen. Som beskrevet. I forbindelse med opretning af stenen (v. 10. kt.) er omkring denne udlagt marksten til beskyttelse mod kreaturtråd. Kortbord/oplysende skilt bør opsættes. ** Seværdighedsforklaring ** Et i sig selv spændende og usædvanligt fortidsminde, yderligere seværdigt i samspil med de smukke omgivelser (ådal med afgræssede enge) og vadestedet, som stenen markerer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Masken har været optegnet med rødt, men kan idag stort set ikke ses. Synlig fra offentlig vej.

2013 Fortidsminde af national betydning
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2013 Museal restaurering
Museum Sydøstdanmark
Museal restaurering.


Billeder

Tilsyn jan. 2012
Tilsyn jan. 2012