Tustrup
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-13

Fredningsnr.
19167

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/9 1887, købt. Fritstående dyssekammer: polygonalt kammer med gang, sat af otte sten, hvoraf syv er bevaret i oprindelig stilling, hvoraf to i gang. Den ene af stenene i kammerets bagvæg er spaltet. I kammeret mangler stenen, der har skullet slutte den nordlige kammerside til gangen. I gangen to lave tærskelsten, henholdsvis inderst og yderst i denne. Dæksten mangler. Dyssen er omgivet af en ganske lav højning. Ved restaureringen rejstes en halvt væltet sten, den yderste i kammer mod gang. Kammeret rensedes for vegetation og tømtes til stenbrolagt gulv, der igen dækkedes med et stenlag og græstørv.
Undersøgelsehistorie  (8)
1887 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dele af en Dysse, Thustrup B, Nørager S, Sønderhald H. Resten af eller maaske Begyndelsen til denne Dysse er meget imponerende. Gulvet ligger i Flugt med den omgivende Jord, og der er ikke Spor af Fyld hverken i eller ved Dyssen. Der sees ingen Krandssteen. Dyssens to Gangsteen staa paa ret Plads og forsvarligt sat, og dette synes at være det eneste Vidnesbyrd imod Antagelsen af, at her er blot begyndt; men Gangstenene staa ikke i Vejen for ]]Dyssens[[ Overliggerens Oplægning, da den sættes op fra den modsatte Side. At Dyssen er berøvet en Bæresteen er uden al Tvivl. At den ovenfor omtalte Steen er bestemt til Overligger modsiges hverken af Maal eller Form. Bevoksning: 1987: Græs

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
]]Dyssekammer, 5 Bæresten staar, 1 mangler, 2 Gangsten staar. Alle meget store. (Fredningen omfatter 3,45 m Jord til alle Sider.) FM 6/9 1887 MS 1895[[ [[Ny beskrivelse efter restaurering, se s. Vb. J. 603/57]]

1957 Museal restaurering
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fritstående dyssekammer: Polygonalt kammer med gang, sat af 8 sten, hvoraf syv er bevaret i oprindelig stilling, heraf to i gang. Den ene af stenene i kammerets bagvæg er spaltet. I kammeret mangler stenen, der har skullet slutte den nordlige kammerside til gangen. I gangen to lave tærskelsten, henholdsvis inderst og yderst i denne. Dæksten mangler. Dyssen er omgivet af en ganske lav højning. Ved restaureringen rejstes en halvt væltet sten, den yderste i kammer mod gang. Kammeret rensedes for vegetation og tømtes til stenbrolagt gulv, der igen dækkedes med et stenlag og græstørv.

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 603/57, 1251/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tustrup. Fritstående dyssekammer, udvendig 5 x 4 m., stående på lav højrest 15 m. i diameter. Kammeret er sekskantet med åbning i SV og består af 5 store bæresten sat indbyrdes så tæt, at der ikke er plads til tørmur. En sjette bæresten mangler i V, hvor dens plads markeres ved en lav opbygning af jernbanesveller. Et gangstenspar foran kammeråbningen. Dæksten mangler. Ca. 20 m. SV for kammeret ligger en delvis jorddækket, ca. 2 x 1,5 m. stor, flad sten; muligvis en afvæltet dæksten. En stærkt benyttet gangsti fører over højresten umiddelbart SV for kammeret. Afsætning på mb. korrekt. Gode parkeringsforhold v. off. vej ca. 300 m. NV for dyssen. God henvisende og informativ skiltning ved P-plads og på stedet. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i en enestående kombination af fortidsminder: Megalitter af forskellige typer, samt kulthus. Bevoksning: 1987: Græs

1989 Museal restaurering
Journal nr.: SN 613-122
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
En flækket bæresten blev sikret ved montering af fire rustfri stålbolte. Se beretning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)