Tustrup

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-14

Fredningsnr.
191614

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Lav rundhøj: ca. 8 m i diameter og 0,75 m høj, opbygget af sand, dækket med græstørv. Ved udgravningens begyndelse var højen stærkt forgravet og delvis fyldt og dækket med større og mindre marksten, slæbt sammen i nyere tid. Disse er fjernet, højen udgravet og såvidt muligt ført tilbage til oprindelig skikkelse.
Undersøgelsehistorie

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Plads for en mindre Dysse? Thustrup B, Nørager S. Nogle faa Skridt sydvest for [sb.] No 11 har været et Mindesmærke fra Stenalderen; men om det har været en meget lille Dysse eller en steenhobet Grav kan nu ikke bestemt paavises. Bevoksning: 1987: Græs

1957 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav rundhøj, ca. 0,75 x 8 m, opbygget af sand, dækket med græstørv; På fredet areal ved Tustrup. J. 603/57 om udgravn. og arealfredn. = 1251/58 Bevoksning: 1987: Græs

1957 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav rundhøj: Ca. 8 m i diameter og 0,75 høj, opbygget af sand, dækket med græstørv. Ved udgravningens begyndelse var højen stærkt forgravet og delvis fyldt og dækket med større og mindre marksten, slæbt sammen i nyere tid. Disse er så fjernet, højen udgravet og såvidt muligt ført tilbage til oprindelig skikkelse.

1958 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tustrup. Lav høj beliggende ca. 20 m. VSV for 1916:10. Ved højfoden i SØ ses den endnu i jorden stående sokkeldel af en knækket M.S., der dog vistnok er et led i afmærkningen af det fredede område som helhed og ikke specielt denne høj. Umiddelbart op ad M.S.-stumpen (hvis øverste del savnes) står en beton-skelpæl. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig gruppe fortidsminder. Bevoksning: 1987: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog uden sokkeldel af mindestenen synlig og uden betonskelpæl. Bevokset med græs, lyng, gyvler mm.