Brokshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-27

Fredningsnr.
19161

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Brokshøj", stor høj, hvoraf toppen er fjernet, omridset udvisket, ca. 34 x 2,70 m. Mod Ø begrænses den af en 7 m bred grav. Græs- og trægroet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brokshøj, Rygaarde, Nørager S, Sønder Hald H. Her har forhen staaet en anseelig Høj; men for faa Aar siden har den mistet sin Top, som da blev jevnet af den. Ved denne Lejlighed fandt man kisteformede Grave. Mod Øst er Højen meget stejl og omgivet af en 20' bred Grav. Om denne Grav har strakt sig rundt om Højen kan nu ikke sees, og heller ikke kan nogen af Byens Folk besvare dette Spørgsmaal. Men Højen mangler sin Top det er øjensynligt, og man kan ikke paavise, hvor den er, saa den Tanke er nær, at Toppen har fyldt en Deel af Graven. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Brokshøj", stor Høj, hvoraf Toppen er fjernet, Omridset udvidsket, ca. 34 m i Diameter, 2,70 m høj, græs- og trægroet. Mod Øst begrænses den af en 7 m bred Grav.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Brokshøj". Udflydende rundhøj, hvis fod især i V er noget utydelig. Den i fredningsteksten omtalte "grav" foran Ø-foden er muligvis en mindre, gammel råstofgrav med en hulvejslignende udkørsel mod N; alt dog nu gengroet. Besøges muligvis af en del publikum, idet højen ligger smukt i lille udyrket område umiddelbart op til vigeplads/P-plads ved amtsvej. Smuk udsigt fra stedet. ** Seværdighedsforklaring ** Se dog berejserkommentar ovenfor. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget udflydende. Bevokset med en stor eg på toppen, krat mod nord og øst samt iøvrigt græs.

Litteraturhenvisninger  (0)