Skovgaarde
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-38

Fredningsnr.
191711

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
Høj, 20 x 1,2 m, på top en sten, i V-fod en stor sten. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Skovgaarde B, Nørager S, Sønder Hald H, Randers A. Denne flade Høj er lyngklædt og der sees ingen Steen paa den eller i den. Der sees heller ikke noget Spor af Brud. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 m i Diameter, 1,2 m høj. Paa Top en Sten, i V-fod en stor Sten. Lyngklædt. Ad. [sb.nr.] 36-45: Af hele det Areal, som rummer Højene [sb.nr.] 36-45, er det allermest lynggroet eller stedsevarende Græs. Kun et Par daarlige Marker findes ind imellem. Dels arkæologiske, dels af naturfredningsmæssige Grunde, foreslaas en Arealfredning af det indrammede Bakkedrag forsøgt. Foruden de 3 nævnte Ejere, findes der Lodder, som tilhører Gdr. Niels Hougesen, Skovgaarde pr. Vivild.

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 347/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Helt dækket af gyvel - men tilsyneladende velbevaret rundhøj. ** Seværdighedsforklaring ** Se 1917:8. Genbesigtigelse 3.9.1986: HRK's afsætning af højen på 4 cm.-kort er rettet d.d. til korrekt position (afsat ca. 75 m. for langt mod Ø). JGB Senere tilføjelse: Blåt kort: Se 1917:6. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stenen mod vest ligger dog 1-2 m. fra foden. Bevokset med græs og gyvler. Lidt deform høj.

Litteraturhenvisninger  (0)