Jomfruhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-28

Fredningsnr.
19162

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
"Jomfruhøj", stor høj, 23 x 2,50 m. V- og S-fod pløjet første gang i 1944 (lovet at lade det gro til igen!); i top et hul 4 x 1 m, tilgroet. Græsgroet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jomfruhøj, Rygaarde, Nørager S, Sønder Hald H, Randers A. Højen kan ikke maales bestemt, da den er beplantet og stærkt tilgroet. Den har mistet sin Top og er omdannet oveni til en større Flade for at tjene som Lystanlæg, og i samme Hensigt har den nogle snegleformede Gange paa Siderne. Om Navnets Oprindelse vides intet. Bevoksning: 1987: Græs og Løvtræer

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Jomfruhøj", stor Høj, 23 m i Diameter, 2,50 m høj. V- og S-fod pløjet første Gang i 1944 (lovet at lade det gro til igen!) i Top et Hul, 4 m. bredt, 1 m dybt, tilgroet. Græsgroet. NB Besigtiges ved Opsætning af MP

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Jomfruhøj". Høj med gammel, tilgroet nedgravning i toppen. Besigtiget efter anmeldelse fra Kulturhistorisk Museum, Randers, af svære kreaturskader i 1986 (F550-927). I højens Ø- og V-side ses ganske rigtigt nogle kraftige kreaturbeskadigelser i form af indtil 6 m. lange og 1 m. høje nedtrampningsbrikker både ved højfod og højere oppe på højens sider. I V-siden er skaderne yderligere sekundært forværret ved at ræve har gravet gange ind i disse brikker. Dog ses det lille vænge, hvorpå højen ligger, ikke at have været afgræsset i 1987, således at skaderne ikke er blevet forværret efter 1986. Bevoksning: 1987: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Gamle kreaturskader er idag tilgroede. Højen er bevokset med græs, 5 bøgetræer mod nord og en udgået birk mod SØ. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)