Skovgaarde
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-36

Fredningsnr.
191713

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 19 x 1,5 m. Sænkning i top, græsgroet.
Undersøgelsehistorie  (8)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Skovgaarde B, Nørager S, Sønder Hald H, Randers A. Højen er lyngklædt paa hele sin Overflade. Paa den sydligste Side hen mod Toppen har den et Brud, som dog ikke er indgaaende. Det er 9' i Gjennemsnit og 2' dybt. Der sees ingen Steen i Brudet og af Fodsteen sees kun en paa Nordsiden. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 19 m i Diameter, 1,5 m høj. Sænkning i Top, græsgroet. J.Nr. 347/46. Ad. [sb.nr.] 36-45: Af hele det Areal, som rummer Højene [sb.nr.] 36-45, er det allermest lynggroet eller stedsevarende Græs. Kun et Par daarlige Marker findes ind imellem. Dels arkæologiske, dels af naturfredningsmæssige Grunde, foreslaas en Arealfredning af det indrammede Bakkedrag forsøgt. Foruden de 3 nævnte Ejere, findes der Lodder, som tilhører Gdr. Niels Hougesen, Skovgaarde pr. Vivild.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 347/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Helt tilgroet - bør ryddes. Tilsyneladende velbevaret rundhøj. Genbesigtigelse 1988: Velbevaret høj med topkrater. Bevokset med græs og spredte rosenbuske, i Ø en lille gruppe højt krat. I lille udyrket areal mellem ager (i S og Ø) og gammel grusgrav (i NNV). JGB Senere tilføjelse: Blåt kort: Se 1917:6. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fuldstændig tilgroet bortset fra toppen og en sti derop fra nord. Højen er dækket af hyben, gyvler og brombær.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)