Skovgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-40

Fredningsnr.
19176

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 14 x 1 m. Gravning i N, græsgroet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Plads for en Høj, Skovgaarde B, Nørager S, Sønder Hald H, Randers A. Denne Høj er dyrket saalænge, saa den næsten er udslæbt. Paa Pladsen sees nogle smaa Brosteen. Højen er bygt af Undergrundsjord. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 14 m i Diameter, 1 m høj. Gravning i N., græsgroet. J.Nr. 347/46. Ad. [sb.nr.] 36-45: Af hele det Areal, som rummer Højene [sb.nr.] 36-45, er det allermest lynggroet eller stedsevarende Græs. Kun et Par daarlige Marker findes ind imellem. Dels arkæologiske, dels af naturfredningsmæssige Grunde, foreslaas en Arealfredning af det indrammede Bakkedrag forsøgt. Foruden de 3 nævnte Ejere, findes der Lodder, som tilhører Gdr. Niels Hougesen, Skovgaarde pr. Vivild.

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 347/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille velbevaret rundhøj, 2,0 x 14,0 x 11,0 m. Bevoksning ej fjernet som lovet jvf. j.nr. 1226/58. Genbesigtigelse 3.9.1986: I opfuringer på og omkring højen står graner, nu mindst 20 år gamle. JGB Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes fundet som beskrevet. Højen er helt dækket af tæt krat og enkelte fyrretræer. Oversigtsfoto ikke muligt pga. tæt bevoksning omkring højen.

Litteraturhenvisninger  (0)