Skovgaarde
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-41

Fredningsnr.
191712

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 13 x 1,5 m, centralt brud, 2 m bredt, hvori ses, at højkernen er en sten- dynge. På toppen en tysk mærkesten fra 1944. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Skovgaarde B, Nørager S, Sønder Hald H, Randers A. Højens Fod er pløjet bort til alle Sider. Den har havt større Koltringer til Fodsteen staaende i Linien a. Fra Linien b og indad bestaar Højen af en Steenhobning sat af større Brosteen og mindre Koltringer. c er et Topbrud 6 a 7' i Gjennemsnit. Fylden er Muld, og det sees tydeligt, at der var Hede paa Stedet, da Højen bygtes. Højens nuværende Rester klædt med Lyng og Græs. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 13 m. i Diameter, 1,5 m høj. Centralt et Brud, 2 m bredt, hvori ses, at Højkernen er en Stendynge. Paa Toppen en tysk Mærkesten fra 1944. Lyngklædt. J.Nr. 347/46 Ad. [sb.nr.] 36-45: Af hele det Areal, som rummer Højene [sb.nr.] 36-45, er det allermest lynggroet eller stedsevarende Græs. Kun et Par daarlige Marker findes ind imellem. Dels arkæologiske, dels af naturfredningsmæssige Grunde, foreslaas en Arealfredning af det indrammede Bakkedrag forsøgt. Foruden de 3 nævnte Ejere, findes der Lodder, som tilhører Gdr. Niels Hougesen, Skovgaarde pr. Vivild.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 347/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smuk rundhøj, 1,8 x 14,0 x 13,0 m., med tilgroet krater i top, 0,5 x 2 x 2 m. Tysk mærkesten - se foto. ** Seværdighedsforklaring ** Se 1917:8. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs, gyvler og to store egetræer mod nord. Gammelt hul/krater i toppen. Mærkesten på toppen.

Litteraturhenvisninger  (0)