Skovgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-42

Fredningsnr.
19179

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/4 1895, købt. (0,65 m udenom højen er med i fredningen; dette respekteres ikke!). Afmærkn.: MS 1937, Raklev. Høj, 32 x 3,5 m, i top et tilgroet brud. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Skovgaarde B, Nørager S, Sønder Hald H, Randers A. Højen, der sees vidt om, er klædt med Lyng og Græs. Fra dens Top haves en meget smuk Udsigt over Hav og Land. Den har et Brud over Toppen fra Øst til Vest 48' langt, 16' bredt og omtrent 4' dybt. I Brudet sees mod Øst Koltringer og Smaasteen og mod Vest sees Muld med enkelte iblandede smaa Brosteen. [Sb.] No 42 og 44 ere paa et Mtr.No og tæt ved hinanden. Hvis Ejeren er villig til at frede dem begge for 10 a 15 Kr, saa fortjente de at fredes; thi de kan begge fuldkommen udbedres for 25 Kr. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 32 m i Diameter, 3,5 m høj, i Top et tilgroet Brud, lyngklædt (0,65 m udenom Højen er med i Fredningen; dette respekteres ikke!) FM 23/4 1895 MS 1937. Besigtiges ved Opsætning af MP. J.Nr. 347/46 Ad. [sb.nr.] 36-45: Af hele det Areal, som rummer Højene [sb.nr.] 36-45, er det allermest lynggroet eller stedsevarende Græs. Kun et Par daarlige Marker findes ind imellem. Dels arkæologiske, dels af naturfredningsmæssige Grunde, foreslaas en Arealfredning af det indrammede Bakkedrag forsøgt. Foruden de 3 nævnte Ejere, findes der Lodder, som tilhører Gdr. Niels Hougesen, Skovgaarde pr. Vivild.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM opsat 1937 (J. Raklev). Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 347/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Anselig rundhøj, 3,5 x 32,0 x 30,0 m. SØ-siden lidt uregelmæssig. Besøgendes sti er begyndt at æde sig ned i højen. ** Seværdighedsforklaring ** Se 1917:8. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog ingen synlig sti på højen. FM-sten på vestsiden. Højen har en lidt uregelmæssig form. Er bevokset med en stor eg på vestsiden samt græs, bregner, lidt krat mm. særligt på østsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)