Skovgaarde

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-44

Fredningsnr.
19178

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 23/4 1895, købt. (0,65 m udenom højen er med i fredningen; dette respekteres ikke!). Afmærkn.: MS 1937, Raklev. Høj, 21 x 2,15 m, flad top, fodsten ses i N og V. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Skovgaarde B, Nørager S, Sønder Hald H, Randers A. Højen er lyngklædt og har kun et lille Topbrud 6 a 7' i Tværmaal og 1' dyb. Den har Koltringer til Fodsteen, hvilke sees mod Nord. Koltringerne ligge ned og ere mod Øst, Syd og Vest dækkede af Højens Fyld. Højen har en udmærket Beliggenhed, og en herlig Udsigt haves her baade over Sø og Land, lige som den tilligemed [sb.] No 42 sees vidt om. [Sb.] No 42 og 44 ere paa et Mtr.No og tæt ved hinanden. Hvis Ejeren er villig til at frede dem begge for 10 a 15 Kr, saa fortjente de at fredes; thi de kan begge fuldkommen udbedres for 25 Kr. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM opsat 1937 (J.Raklev). Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 21 m i Diameter, 2,15 m høj, flad Top, Fodsten ses i N og V. Lyngklædt. (0,65 m udenom Højen er med i Fredningen; dette respekteres ikke!). FM 23/4 1895 MS 1937. Besigtiges ved Opsætning af MP. J.Nr. 347/46 Ad. [sb.nr.] 36-45: Af hele det Areal, som rummer Højene [sb.nr.] 36-45, er det allermest lynggroet eller stedsevarende Græs. Kun et Par daarlige Marker findes ind imellem. Dels arkæologiske, dels af naturfredningsmæssige Grunde, foreslaas en Arealfredning af det indrammede Bakkedrag forsøgt. Foruden de 3 nævnte Ejere, findes der Lodder, som tilhører Gdr. Niels Hougesen, Skovgaarde pr. Vivild.

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Anselig rundhøj. De i beskrivelsen omtalte fodsten ses ej. Gammel vej NV, sti over N-fod. ** Seværdighedsforklaring ** Hele højmassen :6-:13 og :36 ligger i et sommerhusområde med store campingpladser. De ligger naturskønt, men er alle mere eller mindre groet til. Skilte samt offentlig adgang og landskabspleje! Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fodsten dog ikke synlige. Bevokset med græs, lyng, bregner, bærbuske, kaprifolier samt små egetræer. Beliggende i nytilplantet granskov.