Skovgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-45

Fredningsnr.
19177

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 12 x 1 m. Sænkning i S-side, N- og Ø-fod pløjes over. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Plads for en Høj, Skovgaarde B, Nørager S, Sønder Hald H, Randers A. Højen har i sin Tid været over Middelstørrelse; men nu er den dyrket og udslæbt. Det kjendes dog tydeligt endnu, at Højen har en Steenhobning i sit Indre, og at noget er tilstede af den endnu. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 m i Diameter, 1 m høj, Sænkning i S-Side, N- og Ø-fod pløjes over. Græsklædt. J.Nr. 347/46 Ad. [sb.nr.] 36-45: Af hele det Areal, som rummer Højene [sb.nr.] 36-45, er det allermest lynggroet eller stedsevarende Græs. Kun et Par daarlige Marker findes ind imellem. Dels arkæologiske, dels af naturfredningsmæssige Grunde, foreslaas en Arealfredning af det indrammede Bakkedrag forsøgt. Foruden de 3 nævnte Ejere, findes der Lodder, som tilhører Gdr. Niels Hougesen, Skovgaarde pr. Vivild.

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 347/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille, flad høj. Mod S ved højfod en halvmåneformet sænkning. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lav høj. Udflydende højfod særligt mod nord og vest. Bevokset med en stor eg på toppen samt græs, gyvler, kaprifolier mm. Beliggende i nytilplantet granskov.

Litteraturhenvisninger  (0)