Skovgaarde

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-50

Fredningsnr.
19175

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 36 x 2,3 m, centralt et hul, 2 x 2 m, 1 m dybt, gravet af tyskerne 1944; Fodsten ses enkelte steder. Gyvel- og brombærklædt.
Undersøgelsehistorie

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Høj, Skovgaarde B, Nørager S, Sønder Hald H, Randers A. Højen har en Gang for mange Aar siden været dyrket; men nu er den atter klædt md Lyng og Gyvel. Her sees ingen Steen, og man veed ikke, om den har været brudt. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 36 m i Diameter. 2,3 m høj. Centralt et Hul, 2 x 2 m stort, 1 m dybt, gravet af Tyskerne 1944; Fodsten ses enkelte Steder. Gyvel- og Brombærklædt. Ad. [sb.nr.] 50-54: Det Agerskifte, som rummer Højene [sb.nr.] 50-54, har i mange Aar ligget udyrket hen, og Ejeren vil ikke stille sig modvillig mod en Arealfredning af det, hvilken herved foreslaaes. [[J.Nr. 348/46]]

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tilsyneladende smuk rundhøj. På nær en bred sti (der slynger sig) er højen og omgivelserne helt tilgroet som en del af haveanlæg. Nærmeste hus 2 m. mod V. Ej målt. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Se 1917:1. Genbesigtigelse 1988: Pæn rundhøj, 2,3 x 27,0 x 25,0 m., med svag sænkning i top. I sommerhusudstykning. Let afgravning af V-fod i forbindelse med opførelse af sommerhus. Bevokset med rose, hindbær og brombær. Krattet er ryddet og græs slået i en bred, ringformet gang omkring højmidten. JGB Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget stor høj. Hullet i toppen ses ikke - er evt. skjult af bevoksningen. Fodsten ses ikke - er sandsynligvis skjult af bevoksningen. Græsset er slået i stier på højen. Resten af højen er tæt bevokset med brombærkrat og løvtræer, hvilket gør det vanskeligt at se højens form. Lidt uregelmæssige højsider bl.a. en tilgroet sænkning mod SV. Beliggende i sommerhushave.