Skovgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-51

Fredningsnr.
19174

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 17 x 1,4 m, har været pløjet, i S-side en tysk dækningsgrav fra 1944; græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
3 Pladse for Høje, Skovgaarde B, Nørager S, Sønder Hald H, Randers A. Her sees Spor af tre Høje, som ere overpløjede og ubetydelige. Der vides ikke noget om dem. Bevoksning: 1981: Løvkrat

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 17 m i Diameter, 1,4 m høj, har været pløjet, i S-Side en tysk Dækningsgrav fra 1944; græsklædt. Ad. [sb.nr.] 50-54: Det Agerskifte, som rummer Højene [sb.nr.] 50-54, har i mange Aar ligget udyrket hen, og Ejeren vil ikke stille sig modvillig mod en Arealfredning af det, hvilken herved foreslaaes. [[J.Nr. 348/46]]

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 348/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Helt tilgroet rundhøj. Sommerhus ved S-fod. N-siden afskåret af vej. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Se 1917:1. Genbesigtigelse 1988: Udfladet høj, 1,5 x 20,0 x 17,0 m. En grusvej, der i rette vinkler løber N om højen, har forårsaget afskæring af højfoden i V, N og Ø og blottet 5-6 formodede fodkranssten. Også i S er højfoden afskåret over en 5-6 m. lang strækning, hvor der er anlagt en lille terrasse. Denne er gravet en smule ned i højfoden. Sommerhus 3 m. S for højen. Højen iøvrigt tilgroet med tæt brombærkrat. Den i fredningsteksten omtalte tyske dækningsgrav synes jævnet eller tilsandet. I sommerhusområde. JGB Bevoksning: 1981: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fundet som beskrevet i nyberejsningsteksten. Bevokset med græs, hyld og krat langs nord- og vestfoden. Bevoksningen kamouflerer højen og gør det vanskeligt at erkende den som en gravhøj. Beliggende i sommerhushave.

Litteraturhenvisninger  (0)