Skovgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-54

Fredningsnr.
19173

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, smukt beliggende yderst på skrænten, 17 m i diameter, 2 m høj, flad i toppen, i V-siden en tysk dækningsgrav fra 1944, mod S 2 store randsten. Brombærklædt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Plads for en Høj, Skovgaarde B, Nørager S, Sønder Hald H, Randers A. Resterne af denne lille Høj ligger ude ved den yderste Kant af Affaldet ned mod Havet. Den er bygt af Blandjord, og der er ikke Noget at bemærke ved den. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, smukt beliggende yderst paa Skrænten, 17 m i Diameter, 2 m høj, flad i Toppen, i V-Siden en tysk Dækningsgrav fra 1944, mod S. 2 store Randsten. Brombærklædt. Ad. [sb.nr.] 50-54: Det Agerskifte, som rummer Højene [sb.nr.] 50-54, har i mange Aar ligget udyrket hen, og Ejeren vil ikke stille sig modvillig mod en Arealfredning af det, hvilken herved foreslaaes. [[J.Nr. 348/46]]

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 348/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Helt tilgroet høj indeklemt mellem sommerhuse med haver. ** Seværdighedsforklaring ** Se 1917:1. Genbesigtigelse 1988: På den på mb. afsatte position ses en fladtoppet udtungning mod N af kystskræntens øverste del. V-, Ø- og (i mindre grad) N-kanten af dette plateau løber ud i et højfodslignende afsæt ca. 1 m. under plateauets overflade. S for plateauet, der er 13-15 m. i diameter, ligger et sommerhus, og i plateauets SØ-kant ses en knapt meterstor sten - sandsynligvis en af de i fredningsteksten nævnte "2 store randsten". Plateauet er delvis omsat med et lavt hegn og tjener som have/udendørsareal for sommerhuset (ejeroplysning på skema). Der er ikke tvivl om, at højen er bortgravet i forbindelse med udstykning og/eller opførelse af sommerhuset. Checke luftfotos desangående. Det synes dog som om, der tilbagestår ca. en meter af højen, evt. med centralgraven bevaret. Fredningen bør derfor næppe aflyses. JGB Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fundet som beskrevet i nyberejsningsteksten. Området er græsklædt, krat mod vest, en birk og en eg mod øst. Beliggende i sommerhushave.

Litteraturhenvisninger  (0)