Rygaardstrand
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-61

Fredningsnr.
191612

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning af C-høj **************** Runddysse, meget ødelagt; indgår i levende hegn. Diameter ca. 13 m. Højde indtil 2 m. Af det tilsyneladende polygonale kammer ses 4 bæresten, hvoraf de 3 stående, den fjerde indvæltet 5-6 m. V for kammeret ses 2-3 randsten. Herudover findes på højen adskillige andre sten, hvoraf nogle er jordfaste, andre synes tilslæbte i nyere tid.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse, Rygaarde, Nørager S, Sønderhald H, Randers A. Denne Dysse er saa forstyrret [i] baade Kammer og Krandssteen, saa det ikke kan angives, om her er Rester af en Lang- eller Runddysse. Den ligger lavt og dens Fyld, som er ubetydelig, er lyngklædt. Af Bærestene sees 3; men den vestlige har mistet et Stykke ved Frakløvning. Den østlige er væltet, saa Kammerets Form kan ikke bestemt angives. Kun den nordlige Bæresteen staar og 4' over Fylden. a er det frakløvede Stk. Stenen b synes ikke at være den fravæltede Overligger. Bevoksning: 1988: Græs

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Frigivet. Bevoksning: 1988: Græs

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, græsgroet. Tidligere saas 9 Randsten, 1 staaende og 8 væltede Kammersten, nu kun et Rod af omslæbte Sten uden Plan i. Umaalelig.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Påvist på anden position end den afsatte af ejeren (ejeroplysninger på berejserskema). Runddyssen er bevaret i et levende hegn som et ellipseformet, ca. N/S-orienteret, græsklædt område, hvorpå adskillige store sten ses. En del af disse er anbragt af ejeren igennem de seneste år, men andre er utvivlsomt oprindelige. Således ses kammeret i form af 4 bæresten, heraf de 3 stående in situ, den fjerde indvæltet. Grundplanen synes at have været polygonal. 5-6 m. V for kammeret ses 2-3 randsten; derudover en del andre, ubestemmelige men jordfaste større sten. Gravning er foretaget i dyssen for ca. 20 år siden af en lokal amatørarkæolog Carl Vindberg. Fund og optegnelser herfra i Vivild lokalhistoriske arkiv. Meddelte ejer, at dyssen vil blive fredet og at der så ikke må lægges sten (eller andet affald) på den. Hermed var han helt indforstået. ** Seværdighedsforklaring ** Tinglyses. JGB. Mb. rettet. MLB. Bevoksning: 1988: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fundet som beskrevet ved nyberejsningen. Meget ødelagt. Højen er græsklædt med rester af læhegn henover dyssen.

Litteraturhenvisninger  (0)