Tustrup
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-66

Fredningsnr.
19168

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kultanlæg, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Stensat husgrund: Hesteskoformet stensætning af knap 1 m høje sten, ialt 15. Inden for denne en tilnærmelsesvis rektangulær afgrænsning af husets indre, der mod vest består af tre sten, sprængte og forvitrede, nedgravet i sten- fyldte gruber. Mod henholdsvis nord og syd er udlagt linjer af småsten med 20 cm's græstørvsfyldte mellemrum. Disse markerer de stensatte stolpevægge, der konstateredes ved udgravningen. Den østlige afgrænsning af rektanglen består kun af en enkelt sten midt imellem de to væglinjer. Denne er nedgravet i undergrunden og står i oprindeligt leje. Imellem den hesteskoformede sten- sætning og væglinjerne er opfyldt med marksten. De manglende sten i den hesteskoformede stensætning er erstattet med større marksten, nedlagt i græs- tørven for at markere linjens forløb. I centrum af huset findes en oval grube, ca. 0,5 m dyb, hvis sider er belagt med græstørv. Den hesteskoformede stensætning måler 8 x 8 m.
Undersøgelsehistorie  (7)
1957 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stensat husgrund på fredet areal ved Tustrup. J. 603/57 om udgravn. og arealfredn. Bevoksning: 1987: Græs

1957 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stensat husgrund. Hesteskoformet stensætning af knap 1 m høje sten, ialt 15. Inden for denne en tilnærmelsesvis rektangulær afgrænsning af husets indre, der mod vest består af 3 sten, sprængte og forvitrede, nedgravet i stenfyldte gruber. Mod henholdsvis nord og syd er udlagt linjer af småsten med 20 cm's græstørvsfyldte mellemrum. Disse markerer de stensatte stolpevægge, der konstateredes ved udgravningen. Den østlige afgrænsning af rektanglen består kun af en enkelt sten midt imellem de to væglinjer. Denne er nedgravet i undergrunden og står i oprindeligt leje. Imellem den hesteskoformede stensætning og væglinjerne er opfyldt med marksten. De manglende sten i den hesteskoformede stensætning er erstattet med større marksten, nedlagt i græstørven for at markere linjens forløb. I centrum af huset findes en oval grube, ca. ½ m dyb, hvis sider er belagt med græstørv. Den hesteskoformede stensætning måler 8 x 8 m.

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 603/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tustrup. Kulthuset. Tomt af udgravet, neolitisk bygning bestående af tre sider (vægge) med åbning i NØ. Væglinierne markeres af (ved restaureringen genrejste) ca. meterhøje sten stående i væggenes yderflugt: I SØ 9, i SV 3 og i NV 3. Indenfor disse stenrækker erkendes mere eller mindre tydeligt en 1-2 m. bred bræmme bestående af pakninger af hånd- til hovedstore sten. Inderflugten af denne bræmme er i den sydvestre væg markeret ved 2 store, kantrejste sten. Ca. midt på gulvet ses en oval, ildstedslignende stenlægning, ca. 1,0 x 0,7 m., og midt i konstruktionens åbning mod NØ, lidt indenfor denne, er sat en alenstor, kantrejst sten. I den nordvestlige væg udvider stenbræmmen sig tungeformet indefter og har her sin største bredde (2 m.). Her er store dele af stenpakningen nylig opbrudt og kun delvis tilkastet. Restaurering bør overvejes, dog ej akut. Henvisende og informativ skiltning ved offentlig vej og på stedet. Afsætning på mb. korrekt. ** Seværdighedsforklaring ** Et enestående anlæg, der tilmed indgår i sammenhæng med nogle særdeles smukke megalitgrave. Bevoksning: 1987: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fundet som beskrevet i nyberejsningsteksten. Bevokset med græs og lyng.

2015 Museal udgravning
Journal nr.: FHM 5625
Moesgård Museum
Supplerende arkæologisk undersøgelse. Kulthuset ved Tustrup blev undersøgt i 1954. I forbindelse med en kommende monografi om Tustrup var det ønskeligt ved en mindre undersøgelse af et 33 m2 stort område at belyse fire spørgsmål: 1. Er der en tværvæg nær den åbne gavl? Svar: Nej. 2. Er der stolpehuller efter tagbærende stolper i husets midtakse? Svar: Nej. 3. Har husets to langvægge været længere end påvist bed 1954-undersøgelsen? Svar: Nej. 4. Er der spor af anlæg og genstande i området foran indgangen? Svar: Ja, men sparsomt: en lille grube og to skår samt trækul.

Litteraturhenvisninger  (0)