Kodam
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-67

Fredningsnr.
201620

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af megalitgrav (dyssekammer) bestående af stor, jordfast endesten i nord, en sidesten i vest og øst og en gangsten i syd. Gravrummet indenfor stenene måler ca. 1,50 x 1,50 m. Anlæggets udvendige mål er ca. 4,20 m (i N-S) x 3 m. - På nord-nordøstvendt side af endestenen er indhugget en skål- formet fordybning. På rand af højplateau ud mod ådal; i græsmark op til fyrplantage. - Undersøgt 1964 af Forhistorisk Museum. -
Undersøgelsehistorie  (8)
1964 Museal udgravning
Journal nr.: 1456
Kulturhistorisk Museum Randers

1965 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F.1205/65
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1966 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af megalitgrav (dyssekammer) bestående af stor, jordfast endesten i nord, en sidesten i vest og øst og en gangsten i syd. Gravrummet inden for stenene måler ca. 1,50 x 1,50 m. Anlæggets udvendige mål er ca. 4,20 m (i N-S) x 3 m. - På nord-nordøstvendt side af endestenen er indhugget en skålformet fordybning. På rand af højplateau ud mod Ådal; i græsmark op til fyrplantage. - Undersøgt 1964 af Forhistorisk Museum. J.nr. F 1205/65 om fredningen.

1966 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[[I afd. Jnr. 571/67. (Forhist.Mus's J.Nr. 1456)]] Bevoksning: 1988: Græs

1966 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 571/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående, noget ødelagt dyssekammer orienteret NNV/SSØ. Som beskrevet i fredningstekst. På mb afsat ca. 300 m. for langt NØ. Korrekt beliggenhed er ca. 200 m. ØNØ for voldstedet 2016:22. Bevoksning: 1988: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs. Græsmark mod nord, fyrplantage mod syd.

Litteraturhenvisninger  (0)