Skovgårde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-68

Fredningsnr.
191736

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,50 - 1,70 x 20 - 24 m. Udflydende konturer, især i VSV og ØNØ, som følge af sandflugtsaflejringer. Overfladen ujævn. Græsklædt i permanent græs- areal, i rand af ager. Matr.nr. 3f: ca. 3/4 mod nord. Matr.nr. 3c: ca. 174 mod syd.
Undersøgelsehistorie  (7)
1966 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F.1431/66
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1966 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[[I afd. Jnr. 570/67]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1966 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,50 - 1,70 x 20-24 m. Udflydende konturer, især VSV og ØNØ, som følge af sandflugtsaflejringer. Overfladen ujævn. Græsklædt i permanent græsareal, i rand af ager. J.nr. F 1431/66 om højens fredning og om naturfredning af et areal (med gravhøje) af Skovgårde og Tustrup.

1966 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 570/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Helt dækket af gyvel. ** Seværdighedsforklaring ** Se 1917:8. ********************************************************** 3.9.1986: Mål: 1,8 x 30,0 x 25,0 m. Højen nu ryddet for gyvel, står afgræsset. Højfod vanskelig at påvise i VSV og ØNØ. JGB Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)