Skovgårde

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-68

Fredningsnr.
191736

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,50 - 1,70 x 20 - 24 m. Udflydende konturer, især i VSV og ØNØ, som følge af sandflugtsaflejringer. Overfladen ujævn. Græsklædt i permanent græs- areal, i rand af ager. Matr.nr. 3f: ca. 3/4 mod nord. Matr.nr. 3c: ca. 174 mod syd.
Undersøgelsehistorie

1966 Diverse sagsbehandling
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1966 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[[I afd. Jnr. 570/67]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1966 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,50 - 1,70 x 20-24 m. Udflydende konturer, især VSV og ØNØ, som følge af sandflugtsaflejringer. Overfladen ujævn. Græsklædt i permanent græsareal, i rand af ager. J.nr. F 1431/66 om højens fredning og om naturfredning af et areal (med gravhøje) af Skovgårde og Tustrup.

1966 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Helt dækket af gyvel. ** Seværdighedsforklaring ** Se 1917:8. ********************************************************** 3.9.1986: Mål: 1,8 x 30,0 x 25,0 m. Højen nu ryddet for gyvel, står afgræsset. Højfod vanskelig at påvise i VSV og ØNØ. JGB Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum