Molbjerg
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141017-3

Fredningsnr.
20153

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, velbevaret, 12,5 x 1,5 m. Bevokset med græs og graner. 2015-3, 2, 1 kaldes "Møllebjerg".
Undersøgelsehistorie  (5)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Tøjstrup B, Vejlby S, Sønderhald H, Randers A. Højen ligger paa Bakkens østligste Punkt saaledes, at dens Fod falder sammen med Bakkeaffaldet mod Nord, Øst og ]]Vest[[ Syd. Den er ubrudt har en smuk Form og er klædt med Lyng. Mindesmærkerne [sb.] No 3,4 og 5 ere beliggende paa den østlige Halvdel af en omtrent 500' lang Sand- og Grusbanke beliggende i Tøjstrup Kjær nord for Bakken. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, velbevaret, 12,5 m bred, 1,5 m høj. Bevokset med Græs og Graner.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i tæt krat. ** Seværdighedsforklaring ** Se 2015:1. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs, krat og tre egetræer. Beliggende i skovstykke. Seværdig i sammenhæng med de to andre gravhøje vest herfor.

Litteraturhenvisninger  (0)