Molbjerg
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141017-4

Fredningsnr.
20152

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 13 m fra 2015-3, 19 x 19, m. Velbevaret. Granbevokset. 2015-3, 2, 1 kaldes "Møllebjerg".
Undersøgelsehistorie  (5)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Tøjstrup B, Vejlby S, Sønderhald H, Randers A. Mellem [sb.] No 3 og denne er der en Afstand af 40'. Grusbanken er her c 60' bred og Højens Fod mod Nord og Syd falder altsaa sammen med Bakkeaffaldet. Højen har en smuk Form er lyngklædt og ubrudt. Mindesmærkerne [sb.] No 3,4 og 5 ere beliggende paa den østlige Halvdel af en omtrent 500' lang Sand- og Grusbanke beliggende i Tøjstrup Kjær nord for Bakken. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 13 m fra foreg., 19 m bred, 1,9 m høj, velbevaret, Granbevokset.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen fundet men fuldstændig overgroet i uigennemtrængeligt tæt krat. Mål i fredningstekst synes at passe. ** Seværdighedsforklaring ** Se 2015:1. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stejl side mod syd. Bevokset med egetræer, græs og krat. Beliggende i skovstykke. Seværdig i sammenhæng med de to andre gravhøje i området.

Litteraturhenvisninger  (0)