Molbjerg

Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141017-5

Fredningsnr.
20151

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, tæt ved 2015-2, 22,8 x 2,4 m, foden tildels udkørt, i N-fod en grusgrav, alt dog nu tilgroet. Bevokset med græs og graner. 2015-3, 2, 1 kaldes "Møllebjerg".
Undersøgelsehistorie

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Tøjstrup B, Vejlby S, Sønderhald H, Randers A. Der er en Afstand mellem [sb.] No 4 og denne Høj. Den er lige saa bred som Bakken, er lyngklædt og har intet Topbrud. Mod Nord har den mistet en Deel Fyld ved Foden, da en Deel Fyld af Højen og især af Bakken er kjørt ud i det til alle Sider omgivende Kjær. Højen have intet Navn; men Bakken kaldes Møllebjerg. Paa Bakkens større Deel, der ligger vest for Banegjennemskjæringen, synes der mod Vestsiden at have været en lav og bred Plads opført; men det Hele er nu utydeligt og tvivlsomt. Mindesmærkerne [sb.] No 3,4 og 5 ere beliggende paa den østlige Halvdel af en omtrent 500' lang Sand- og Grusbanke beliggende i Tøjstrup Kjær nord for Bakken. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, tæt ved foreg., 22,8 m bred, 2,4 m høj, Foden tildels udkørt, i N-fod, en Grusgrav, alt dog nu tilgroet. Bevokset med Græs og Graner.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj. En smule af N-fod og -side borttaget i gammel råstofgrav, iøvrigt uskadt og velbevaret. Smukt beliggende på lille morænebakke bevokset med græs, ene, hyld, hindbær og egepur - ikke ulig en bornholmsk klippeløkke. Såfremt offentlig adgang engang skulle blive mulig ad den nu sjældent benyttede jernbanelinie, vil højgruppen 2015:1-3 kunne blive en lille attraktion, dersom den blev plejet. ** Seværdighedsforklaring ** Se berejserkommentar. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden graner. Er i dag bevokset med ege- og bøgetræer samt græs og krat. Beliggende i skovstykke. Seværdig i sammenhæng med de to andre gravhøje i området.