Vestre Bjergehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141018-18

Fredningsnr.
21157

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Naturfredet 23 september 1932. Høj, "Vester Bjerghøj", 3,50 x 22 m. Eftergroede sænkninger i N og Ø. Iøv- rigt velbevaret. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vestre Bjergehøj, V. Alling B, V. Alling S, Sønderhald H, Randers A. Denne Høj er stor og tager sig godt ud og fra dens Top haves en stor og vid Udsigt. Højen er lyngklædt og ubrudt. Den har rigtignok været udsat for nogen Overlast paa Nordsiden ved Overvintring af Kartofler og ved Afskrælning af Grønsværet eller Lyngdækket, lige som den ogsaa har ubetydelige Fodbrud mod Øst og Syd. Denne tilligemed Nabohøjen [sb.] No 22 i Østeralling Sogn foreslaaes fredet. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1932 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Vester Bjerghøj", 3,5 x 22 m. Eftergroede Sænkninger i N og Ø. Iøvrigt velbevaret. Græsklædt i Ager. FM 23/9 1932

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smuk rundhøj med gamle, tilgroede forstyrrelser som beskrevet i fredningstekst. ** Seværdighedsforklaring ** I sig selv er højen ikke specielt seværdig, men i kraft af beliggenheden (højt, med vid og meget smuk udsigt) er denne og de omgivende høje (2115:11 og 12) nok et besøg værd. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med en del løvtræer på siderne. Græs på toppen. Beliggende i skel mellem græsmark og ager.

Litteraturhenvisninger  (0)