Langehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141020-6

Fredningsnr.
201616

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
"Tvillinghøj", østlige høj 13 x 4 m, vestlige høj 20 x 4 m, de er sammenbyg- gede, og sadlen mellem dem er 2,5 m. Gamle brud, især i S, alle tilgroede. Græs- og lyngklædt. 2016-16, 17 kaldes "Langehøje", og udgør et offentligt lystanlæg.
Undersøgelsehistorie  (5)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To Høje, Vivild B, Vivild S, Sønderhald H, Randers A. Disse to Høje [sb.nr. 6-7] maa betragtes som samtidige og som Nabohøje eller Tvillinghøje. De ere klædte med Lyng i den ubeskadigede Overflade og i Brudene a.b.c.d og e. Disse 5 Brud ere ældre og synes at være overfladiske. Ved f og g er hele Fylden kjørt bort og noget af Grunden med. Ved x sees en større Krandssteen 2 a 3' oppe i den muldblandede Fyld. Højene ere bygte vestligst paa en lav smal Bakkekam. Mulden tilligemed den iblandede Undergrundsjord synes at være taget noget mod Nordøst og noget mod Sydvest og kastet sammen navnligen ved Bygningens Begyndelse. Navn og Fund vides der ikke noget om, og man kan vist nok ogsaa med fuld Føje antage, at Højens Bund ikke er naaet. Bevoksning: 1988: Løvtræer

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tvillinghøj, græs- og lyngklædt. Østlige [sb.nr. 7] Høj er 13 m i Diameter, 4 m høj. Vestl. Høj 20 m i Diameter, 4 m høj; de er sammenbyggede, og Sadlen mellem dem er 2½ m høj. Gamle Brud, især i S, alle tilgroede. [Sb.] Nr. 6-7 kaldes "Langehøje" og udgør offentligt Lystanlæg.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dobbelthøj som beskrevet i fredningstekst. I toppen af den vestlige og største høj et gammelt, næsten tilfyldt krater. Foden med spor af gammel afgravning til alle sider, jvf. beskrivelse af 2016:17. Størstedelen af fortidsmindet er helt uden bundvegetation, hvilket måske nok i beskedent omfang kan tilskrives bortskygning under træerne, men som dog hovedsagelig skyldes færdsel, der har forårsaget store, helt nøgne jordflader overalt på begge høje. En del af denne færdsel sker i form af knallertkørsel. Pleje er nødvendig. Bevoksning: 1988: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bundvegetationen er dog kommet igen. Højen er bevokset med græs, lyng, bregner og krat/buskads, som er slået for nylig. Beliggende i grønt område op til vej. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)