Snave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080112-25

Fredningsnr.
33175

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 2-3-1885, godsejer R. Juel, Hverringe. Afmærkn.: MS 1888 En fritstående dysse dannet af 3 bæresten og 1 dæksten. Ved berejsningen i 1953 synes overliggeren at være noget for- skubbet. Fredningsstenen i vestsiden bør graves længere ned og afstives, da der er pløjet nær til den.
Undersøgelsehistorie  (11)
1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der pløjes lige ind til dyssen.

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I samme Marks nordlige Del er en Dysse, paa højt liggende Jordsmon, men ikke omgiven af nogen nu kjendelig opkastet Høj, i det der pløjes lige ind til Dyssen. Denne bestaar nu af 3 Bærestene: 1 i S.Ø., 1 i N.V. (hver omtr. 6 1/2' brede, 3'-4' over Jorden, 1 i N.Ø. (ganske uregelmæssig), og en paa disse 3 Stene hvilende Overligger, der er temmelig glat paa Oversiden, 4'-6' bred, men nu kun omtr. 4' lang, saa at den kun dækker omtr. Halvdelen af Kammeret; den er skjørnet og paa flere Steder revnet. I S.V. er Kammeret aabent. (Tegning af Mejborg i ant.-top. Arkiv).

1886 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En fritstående dysse dannet af 3 bæresten og 1 dæksten. Fredl. 1886. Ved berejsningen 1953 synes overliggeren at være noget forskubbet. Fredningsstenen i vestsiden bør graves længere ned og afstives, da der er pløjet nær til den.

1953 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overliggeren synes forskubbet.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2004 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fejl ved digitalisering 1981 rettet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet er en fritliggende dysse, der ligger i dyrket mark. På fortidsmindet ses fra højfod til dysse et af dyr nedtrampet 40 cm bredt areal.

Litteraturhenvisninger  (0)