Langehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141020-7

Fredningsnr.
201617

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 33 x 15 x 4 m. Enkelte brud, S-siden beskåret af landevejen. Lyng- klædt. Højene kaldes "Langehøje", og udgør et offentligt lystanlæg.
Undersøgelsehistorie  (5)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To Høje, Vivild B, Vivild S, Sønderhald H, Randers A. Disse to Høje [sb.nr. 6-7] maa betragtes som samtidige og som Nabohøje eller Tvillinghøje. De ere klædte med Lyng i den ubeskadigede Overflade og i Brudene a.b.c.d og e. Disse 5 Brud ere ældre og synes at være overfladiske. Ved f og g er hele Fylden kjørt bort og noget af Grunden med. Ved x sees en større Krandssteen 2 a 3' oppe i den muldblandede Fyld. Højene ere bygte vestligst paa en lav smal Bakkekam. Mulden tilligemed den iblandede Undergrundsjord synes at være taget noget mod Nordøst og noget mod Sydvest og kastet sammen navnligen ved Bygningens Begyndelse. Navn og Fund vides der ikke noget om, og man kan vist nok ogsaa med fuld Føje antage, at Højens Bund ikke er naaet. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 33 m i Ø-V [højenes samlede mål], 15 m i N-S, 4 m høj, lyngklædt. Enkelte tilgroede Brud, S-Siden beskaaet af Landevejen. [Sb.] Nr. 6-7 kaldes "Langehøje" og udgør offentligt Lystanlæg.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj uden synlige sten. Foden (og tildels siderne) er til alle sider afgravet i ældre tid, i S i forbindelse med Fjellerupvej, i V, N og Ø formentlig som led i indretning af lystanlæg. Svag eller stedvis helt manglende bundvegetation som følge af træers skygning. Kraftigt færdselsslid især i V-enden (fot 10) er bl.a. forårsaget af hyppig knallertkørsel op over denne (og nabohøjen). I gammelt, forlængst uplejet lystanlæg. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bundvegetationen er dog kommet igen. Bevokset med græs, lyng, bregner og krat/buskads, som er slået for nylig. Beliggende i grønt område op til vej. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)