Tushøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141020-40

Fredningsnr.
191613

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Tushøj", meget stor høj, 18-23 x 4 m, meget medtaget. Nærpløjet hele vejen rundt (påtalt!); V- og S-siden er en nøgen, 4 m høj skrænt; gamle brud i top, nyere i NV-fod; mange rævegrave. (Bør restaureres).
Undersøgelsehistorie  (5)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tushøj, Lystrup B, Vivild S, Sønderhald H, Randers A. Denne store og anseelige Høj er bygt af Muld, og saavidt man kan see ind i den, har den ingen Steen. Ved a mod Sydvest har den mistet et stort Parti, som er udført, og Bunden er nogenlunde fulgt. b. betegner Grændsen for den Flade, som den, ligesom andre store og betydelige Høje oprindelig har havt. c er et lille og ubetydeligt Topbrud; og d er et Brud fra Siden. Højen er paa sine urørte Partier begroet med Lyng og Græs. Den ligger højt og fra dens Top haves en herlig Udsigt over Hav, Ager, Eng, Hede og Skov samt over Kirken og Byer. Bevoksning: 1988: Græs

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tushøj", meget stor Høj, 18-23 m i Diameter. 7 m høj, meget medtaget. Nærpløjet hele Vejen rundt (paatalt!) V- og S-siden er en nøgen, 4 m høj Skrænt gamle Brud i Top, nyere i NV-fod mange Rævegrave. (Bør restaureres)

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Tushøj". Rundhøj med spor efter gammel afpløjning. Er i usædvanligt omfang gennemgravet af ræve og (især) grævlinger - ialt ses mindst 15 store udmundinger af sådanne dyregange, samt utallige mindre indgravninger forårsaget af dyrene. Højens top og sider hele vejen rundt er herved temmelig deformeret. Set fra afstand virker højen dog monumental og særdeles flot. Bevoksning: 1988: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Vest- og sydsiden tilgroet med græs, men med meget stejle højsider. Krater mod SV (tilgroet). Højen er helt ødelagt af dyregrave heriblandt flere friske grave. Rodvælter mod øst ved foden. Bevokset med hyben, brændenælder, græs, hyld og andre træer. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)