Øster Alling
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141021-28

Fredningsnr.
21159

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 15 m. Mindre hul i top. Overfladen lidt ujævn. Randsten ses mod øst. Træbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Høj, Øster Alling B, Østeralling S, Sønderhald H. Det tilbageværende Parti af Højen er lyngklædt og meget flad i Toppen, hvor der sees tydelige Spor af et gammelt Topbrud fra sydøst og øst. Ved a sees et yngre og mindre Topbrud. Ved b findes en Deel større Fodsteen indvæltet, og ved c er indgravet et Hyrdehuus. Alle 4 Sider ved d,d,d og d ere bortpløjede. Fodstenene har været store Koltringer. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 15 m. Mindre Hul i Top. Overfladen lidt ujævn. Randsten ses mod Ø. Træbevokset i Ager.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, i ældre tid (men måske nok efter 1945) afpløjet til delvis firkantet grundplan. I toppen 2 mindre, nu tilgroede huller samt i NØ en lidt større, ældre indgravning. I SØ 4 fodkranssten (plus nogle få gl. marksten foran højfod), i SV 1. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fodkranssten delvist skjult af højt græs. Bevokset med græs, brændenælder og enkelte løvtræer. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)