Østre Bjerghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141021-22

Fredningsnr.
211512

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Øster Bjerghøj", ca. 3,50 x 21 m, afgravet i siderne. Mindre gravninger ved foden mod S og SØ. I midten nedgravet stor vandbeholder, der rager ca. 0,5 m op over den oprindelige top. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Østre Bjerghøj, Oustrup B, Østeralling S, Sønderhald H, Randers A. Denne store fritliggende i vid Omkreds synlige Høj er lyngklædt, bygt af Muld og har en smuk Form, og fra dens Top haves en ligesaa skjøn som vidstrakt Udsigt. Ved Foden mod Øst har den et mindre Brud 8' ind c 6' bred og 1½' dyb. Et lignende Fodbrud har den mod Syd, og mod Vest har der været jordet Kartofler i dens Fod. Af Fodsteen sees 6. De ere store Koltringer, og der er Tegn til, at de alle ere tilstede omtrent 1' inde i Fylden, samt at der er stablet mindre ovenpaa større. Højen er ubrudt og værd at frede, især da den er Nabohøj til [sb.] No 18 Vestre Bjergehøj i Vesteralling S. (70' Gj, 15' høj, ubrudt, lyngklædt og fritliggende) See Vester Alling S. Bevoksning: 1988: Løvtræer

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Øster Bjerghøj", ca. 3,5 x 21 m, afgravet i Siderne. Mindre Gravninger ved Foden mod S og SØ. I Midten nedgravet en stor Vandbeholder, der rager ca. ½ m op over den oprindelige Top. Græsklædt i Ager.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj med gamle af- og indgravninger i hhv. S og SØ. En gammel, muret vandbeholder i toppen (diameter ca. 5 m.) er nedbrudt til højtoppens plan og tilkastet, idet der dog i dens midte er anlagt et andet vandreservoir bestående af betonbrøndringe (diam.: 1,5-2 m.) og ragende ca. 0,6 m. op over højtoppen. Der synes imidlertid ikke at være foretaget indgreb i eller ved højen indenfor de sidste 25-30 år. ** Seværdighedsforklaring ** Dog seværdig for sin beliggenhed og samspil med øvrige høje i nærheden. Bevoksning: 1988: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Vandbeholderen i toppen er her fortsat. Højen er bevokset med mange høje løvtræer. Højsiderne står delvist uden græs. Beliggende op til ager mod syd og øst samt op til græsmark mod nord og vest.

Litteraturhenvisninger  (0)