Krumhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141021-24

Fredningsnr.
211511

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Naturfredet 23 september 1932. "Knivhøj", 1,25 x 13 m. Toppen affladet, afgravet i siderne. Alle skader eftergroede. Græsklædt i ager. I skel til Øster Alling sogn. Matr.nr. 28e, Vester Alling: "Knivhøj" i skel til matr.nr. 28b af V. Alling. Matr.nr. 28g, Øster Alling: "Knivhøj" i skel til matr.nr. 28b af V. Alling.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Krumhøj, Øster Alling B, Østeralling S, Sønderhald H. Denne Høj har Plads i Sogneskjellet mod Vester Alling og er noget over Middelstørrelse; men dens Maal kan ikke opgives, da den har mistet en Deel af sin Fod og for Resten er saa overfyldt med tilsamlede Steen, saa den næsten er dækket. Bevoksning: 1988: Græs

1932 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skelhøj: Resten i V. Alling. Bevoksning: 1988: Græs

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Knivhøj", ca. 1,28 x 13 m. Toppen affladet, afgravet i Siderne. Alle Skader eftergroet. Græsklædt i Ager. FM 3/9 1932

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Knivhøj". Høj beliggende i sogne- og matrikelskel. Toppen afgravet til et fladt plateau. Også Ø-siden synes afgravet, måske endog i et sådant omfang, at de i Ø. Alling sogn værende dele af højen er bortgravet og overpløjet. I hvert fald synes hele den tilbageværende del af højen at ligge i V. Alling sogn, såfremt sogneskeldiget følger den faktiske sognegrænse. Græsklædt med en enkelt tjørnebusk. ** Seværdighedsforklaring ** Dog fra højen en betagende smuk udsigt mod NØ, N, V og SV. Bevoksning: 1988: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med et enkelt træ mod nord. Iøvrigt græsklædt. Beliggende i skel.

Litteraturhenvisninger  (0)