Øster Alling
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141021-29

Fredningsnr.
211510

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 19 m i Ø-V, 15 m i N-S. Overfladen ujævn. Stærkt afgravet i siderne, navnlig i SV og Ø. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Høj, Øster Alling B, Østeralling S, Sønderhald H. Af denne betydelige Høj sees kun en lyngklædt Rest (b). Den har et ældre og betydeligt Topbrud ved a; men om det er et Bundbrud vides ikke med Sikkerhed. Paa alle 4 Sider ved c,c,c og c ere Partier bortførte og her ligge store Fodstene og andre Steen henslængte. Højen er bygt af Blandjord med mange iblandede Koltringer og Brosteen. Fodstenene var stablede. Om Fund vides ikke [noget]. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1938 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 212/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget ved afgravning 1938 (212/38). 1948: Brud eftergroet, højen fredningsværdig. Heri fundet lille sten med enkelt skaalformet fordybning. Opbevares paa gaarden. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 19 m i Ø-V, 15 m i N-S. Overfladen ujævn. Stærkt afgravet i Siderne, navnlig i SV og Ø. Græsklædt i Ager.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med meget ujævn overflade. I NV er ca. 1/4 af højen bortgravet (grustagning ?) i ældre tid, nu helt eftergroet. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er helt tilgroet med hindbærkrat, tidsler, hyben, brændenælder, æbletræer og andre løvtræer. Beliggende på græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)