Øster Alling

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141021-34

Fredningsnr.
21158

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 9/10 1917, sognepræst Karl Jensen. Høj, 2,50 x 15,50 m, top affladet. Overfladen ujævn, med eftergroede sænknin- ger i S og Ø. I vestsiden eftergroet afgravning. Fod afpløjet i firkant. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Øster Alling B, Østeralling S, Sønderhald H, Randers A. Højen har forhen været pløjet for nær ja endog hele Foden har været bortpløjet paa Østsiden. Et Stykke oppe paa Højens Side mod Sydvest sees Spor af et gammelt Brud; men nu er det lyngklædt tilligemed den øvrige Deel af Højen. Højen seer godt ud og i de senere Aar har Forpagteren paa Præstegaarden søgt ved Tilpløjning at give Højen sin oprindelige Grundflade igjen. Fodsteen sees ikke.

1917 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,50 x 15,50 m, Top affladet. Overfladen ujævn, med eftergroede Sænkninger i S og Ø. I V-Siden eftergroet Afgravning. Fod afpløjet i Firkant. Græsklædt i Ager. FM 9/10 1917.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj med gl. forstyrrelser som beskrevet i fredningstekst. Græsklædt med 1 lille vildabild.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Østsiden er terrasseformet - uvist om det skyldes den tidligere nævnte sænkning eller om det skyldes tidligere afpløjning. Bevokset med græs og et løvtræ mod syd. Synlig fra offentlig vej.


Billeder

Oversigtsfoto