Korup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-12

Fredningsnr.
22173

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Dyssekammer, 4 bæresten med indgang i Ø; orienteret SSV-NNØ; indvendig 1,1 m langt og 0,6 m bredt; kratgroet i ager.
Undersøgelsehistorie

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Dysse, Korup B, Bregned S, Østerlisbjerg H, Randers A. Af denne Dysse sees kun fire Bæresteen, som have en Højde af 5½'. Af Kammeret er 3' fyldt med Koltringer og Marksteen. Der er ingen Overligger og der er heller ingen Randsteen undtagen en enkelt fastsiddende i Agrene i Vestlig Retning fra Kammeret. At flere af de store Steen i et Dige øst for Kammeret har [været] tilført [fra] Dyssen er uden Tvivl. Fylden der er lys og stærkt steenblandet, naar op til Bærestenenes Højde. Gangsteen eller Tærskel sees ikke. Den lange Steen, som danne Kammerets N.NV Side, er ildskørnet; men de andre tre have naturdannede Flader. Der sees ingen Indhugninger eller indgnedne Tegn.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Uforandret.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, 4 Bæresten med Indgang i Ø, orienteret SSV-NNØ, indvendig 1,1 m langt og 0,6 m bredt; kratgroet i Ager.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Et stort træ i kammeret samt krat.