Hestehaven

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-48

Fredningsnr.
221656

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Rest af dyssekammer, 1 stående og 2 væltede bæresten. En del flere sten ses i højningen, som er 8-9 m i diameter og 1 m høj; mod SV 1 randsten; i krat. NMI: Egentlig ikke fredningsværdig, men ligger i naturfredet område.
Undersøgelsehistorie

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Runddysse, Kalvø Hgd, Bregned S, Østerlisbjerg H. Af denne Runddysse er der kun 3 Bæresteen tilbage, og de to af disse ere væltede. Kammeret har været 3 a 4' i Tværmaal, og Bærestenene 4 a 5' høje. Fylden som endnu er afdækket med større og mindre Brosteen, er brudt fra Nord til ind mod Kammeret, og har været omtrent 2' høj. Randstene sees ikke mere.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Dyssekammer, 1 staaende og 2 væltede Bæresten; en Del flere Sten ses i Højningen, som er 8-9 m i Diameter og 1 m høj; mod SV 1 Randsten; i Krat (egentlig ikke fredningsværdig, men ligger i naturfredet Område).

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af runddysse. Mål: 1,0 x 14,0 x 10,0 m., l.: Ø/V. 1 stående, 2 væltede bæresten bevaret fra kammeret. Randsten: 3 i SØ, en del mindre sten i højfylden. Henligger i ryddet tilstand med græs og bærvækst. Paragraf 53: Nyplantning af gran og bøg indenfor 5 m. fra højfod. Ny aftale: Se 2216:48. Koncept vedlagt. Senere tilføjelse: I Statsskov.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet - er dog nærmere 1½ m. høj. Bevokset med græs, bregner og små bøge. Beliggende lige op til skovvej mod nord.