Ringelmose Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-135

Fredningsnr.
221663

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Langdysse, orienteret NØ-SV, 9 x 8 m, ganske lav. Intet spor af kammer. Randsten: I NØ 2, i NV 3, i SV 1, alle små og væltede. I ungskov. NMI.: Egentlig ikke fredningsværdig, men ligger i naturfredet område.
Undersøgelsehistorie

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, orienteret NØ-SV, 9m lang, 8 m bred, ganske lav. Intet Spor af Kammer. Randsten: I NØ 2, i NV 3, i SV 1, alle smaa og væltede. (Egentlig ikke fredningsværdig, men ligger i naturfredet omraade) i Ungskov.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 9 m l. i NØ-SV., 8 m br., ganske lav, intet Spor af Kammer; Randsten: I NØ. 2, i NV. 3, i SV. 1, alle smaa og væltede. I naturfredet Omraade, derfor F.M. 1946.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,0 x 15,0 x 13,0 m. Toppen noget affladiget. 6 randsten bevaret. L.: N/S. Der kan ikke være tale om sb. 135 som angivet på kort og beskrivelse. Der findes intet spor af kammer - kun randsten. Affald: En del grene er henlagt på og ved højen. Paragraf 53: 20 m. VNV for højen er der anlagt en mindre losseplads. Ny aftale: Se 2216:48. Koncept vedlagt sagen. Senere tilføjelse: I Statsskov. Bevoksning: 1982: Løvtræer.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Langhøj. Meget flad og udflydende. Fundet som beskrevet i nyberejsningsteksten dog uden affald og losseplads. Randstenene godt skjult af græsset. Højen er græsklædt.