Loddenhøj
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
141103-12

Fredningsnr.
231512

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet ved deklaration af 9/11 1917. "Loddenhøj", 1,85-2,75 x 18 m. Lidt udjævnet ved tidligere over- pløjning. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj. Vid udsigt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj paa Præstegaardsmarken, Hjortshøj B, Hjortshøj S, Østerlisbjerg H, Randers A. Den ligge højt og frit lige som den foregaaende [sb.nr. 11]. Det sees tydeligt, at den for nogle faa Aar siden har været overpløjet, og derfor sees dens Fodsteen ikke, og dens Form er bleven noget aflang. Ved Pløjningen er det gjort umuligt at see, om den har været brudt, ligesom den ogsaa derved har lidt en Deel; men nu holdes der god fred over den og den foregaaende [sb.nr. 11]. De foreslaaes begge forsynede med Mærkepæle og fredlyste. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1917 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Loddenhøj", 1,85 -2,75 x 18 m. Lidt udjævnet ved tidligere Overpløjning. FM 9/11 1917

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, kaldet "Loddenhøj". Let kuplet. Ca. 5 m oppe ad vestlige skråning en 40 x 40 cm stor cementplade med hul. Hvidmalet (luftfotografering). Beskadigelser: §53. 35 m vest for højfod begynder et Ø-V vendt drivhus. Tilladelse? Bør påtales til fredningsmyndighederne. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs og to store egetræer.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med to store løvtræer på sydsiden. Iøvrigt græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)