Hoggaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141109-85

Fredningsnr.
221616

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 9/10 1888, købt. Høj, 1,5 x 22 m; ret medtaget af kreaturerne, ellers urørt; bevokset med træer.
Undersøgelsehistorie

1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Hog Gd, Thorsager S, Østerlisbjerg H, Randers A. Den er smukt lyngklædt og har en god Form samt bygt paa en naturlig Forhøjning. I Toppen har den Spor af et gammelt Brud, som dog ikke synes at have noget Betydning. Bevoksning: 1987: Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 22 m i Diameter, 1,5 m høj; ret medtaget af Kreaturerne, ellers urørt; bevokset med Træer i Ager. FM 9/10 1888 MS

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,7 x 15,0 x 15,0 m. Beliggende i S-lige del af smalt, udyrket område bevokset med ældre bøge (og enkelte ege). Græsgroet, uden nyere beskadigelser. Umiddelbart N for højen er i det udyrkede område lagt nogle meget store bunker marksten (adskillige kvadratmeter). En meget stor del af de synlige sten er af nyere dato, heri indgår også et par store brudstykker af et opbrudt betonfundament. Højden varierer mellem 1,2 og 2,2 m. Stendyngerne påtalt over for ejeren, der fortalte, at han bevidst havde valgt netop denne placering, fordi bunkerne var skjult bag højen af træerne. Jeg betydede ham, at han næppe skal fortsætte med at lægge sten her. Han afhænder af og til "en trailerfuld" til folk på egnen, så med tiden ville bunkerne nok forsvinde, mente han. Jeg finder denne aftale tålelig, om ikke ud fra en juridisk så dog efter en pragmatisk målestok. Bevoksning: 1987: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod syd. Mod syd en jordtange ud fra højen. Bevokset med mange løvtræer. Beliggende i lille skovstykke i ager.


Billeder

2