Findalstenen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Odder

Sted- og lokalitetsnr.
150210-1

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Findalen har iflg. Medd. i sin Tid ligget eller staaet en meget stor Sten, Findalstenen, der paa sin flade Overside bar skaalformede Fordybninger, der siges 9.

2020 Anmeldelse fra privat
Moesgård Museum
Henvendelse fra nuværende ejer, som oplyser følgende: Fundstedet er ca. 500 meter mere nordligt end angivet på Fund & Fortidsminder. Den eneste tilbageblevne udhuggede skål findes i dag på gården. Resten af Findalstenen er blevet hugget op til skærver.

Litteraturhenvisninger  (0)