Meden Kirketomt

Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Odder

Sted- og lokalitetsnr.
150212-2

Fredningsnr.
26153

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)
Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejer: Staten (nationalmuseet) 2 . afd. ejerdok. d. 22.12.1927. Meden kirkeruin. Bevaret er to murrester med østsiden i flugt med hinanden, bestående af utilhugne kampesten, indtil 50 cm på længste led, og en del flint og munke- stensfragmenter i kalksandmørtel. Nordlige murparti har form som en slank firsidet pyramide med grundflade ca. 2,50 x 1,75 m, højde 3 m. Sydlige parti omtrent samme længde, bredde i nord ca. 2 m, i syd ca. 0,75 m, højde 2,60 m. I NØ-hjørne af sydlige parti er en opmuring af munkesten i en enkelt række i 12 skift. I SV-vendt side af dette parti ses rester af en oprindelig antageligt sammenhængende munkestensopmuring. Bevaret er ialt 14 sten fordelt i 4 rækker med lodret fuge imellem, repræsenteret er 13 skift. På nordlige murparti er opsat en portrætbuste i cement af Frederik VII. Foruden de ovennævnte synlige dele af ruinen er også de under nuværende jord- overflade eksisterende levn af kirken fredet. Det fredede fortidsmindes afgrænsning svarer til grænserne for matr.nr. 9e af Kysinge. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, ændres, udjævnes, eller på nogen anden måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op.
Undersøgelsehistorie

1660 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ruin af Meden Kirke. Dele af Østgavlen staar endnu. Vejen gaar nu gennem Kirke og Kirkegaard (Skeletfund). Om Kirken hedder det i Egnen, at den blev ødelagt af Svenskerne (1643 ell. 58).

1981 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Bevaret er to murrester med østsiden i flugt med hinanden, bestående af utilhugne kampesten, indtil 50 cm på længste led, og en del flint og munkestensfragmenter i kalksandmørtel. Nordlige murparti har form som en slank firsidet pyramide med grundflade ca. 2,50 x 1,75 m, højde 3 m. Sydlige parti omtrent samme længde, bredde i nord ca. 2 m, i syd ca. 0,75 m, højde 2,60 m. I NØ-hjørne af sydlige parti er en opmuring af munkesten i en enkelt række i 12 skift. I SV-vendt side af dette parti ses rester af en oprindelig antageligt sammenhængende munkestensopmuring. Bevaret er ialt 14 sten fordelt i 4 rækker med lodret fuge imellem, repræsenteret er 13 skift. På nordlige murparti er opsat en portrætbuste i cement af Frederik VII. Foruden de ovennævnte synlige dele af ruinen er også de under nuværende jordoverflade eksisterende levn af kirken fredet. Det fredede fortidsmindes afgrænsning svarer til grænserne for matr.nr. 9e af Kysinge. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, ændres, udjævnes, eller på nogen anden måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op.

2002 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
På Kysing mark nær Nordsminde har ligget en kirke, nævnt ca. 1300, 1430 og 1524. Til kirken hørte også Store Nor og Lille Nor i Malling sogn. På kirketomten er endnu bevaret et par ruinmure, overvejende af rå kamp; på den højeste står en buste af Frederik VII. Kirken skal være nedbrudt under svenskekrigen 1658-1660.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2008 af murværk mm.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Kirkeruin.

Litteraturhenvisninger

Trap Danmark VIII, 1, Århus Amt
1963


Billeder

Oversigtsfoto set fra V
Nordlige ruinrest set fra SV
Nordlige ruinrest set fra Ø
Sydlige ruinrest set fra Ø
Oversigtsfoto set fra V
Foto, oversigt
Foto, oversigt