Aarslev Skov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150307-16

Fredningsnr.
24144

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 20 m. Toppen lidt forsænket; topflade, 6 m i diameter. I skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj i den sydlige Udkant af Aarslev Skov, 1.75-2.00 m. høj, laveste Højfod i SV, 20-21 m. i Tvm. Regelmæssig. Spredt bevoxet med høje Bøge i S. og SØ. Toppen fladt planeret som et Dansegulv, dog kendelig forsænket i Midten; Topfladen 6 m. i Tvm. I Topfladens Østkant ses det øverste af en stor Sten. Af Randsten ses en enkelt i vestre Højfod og 4 paa Rad i søndre. Stier fører op fra SV. og NØ. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 3/4 x 20 m. Toppen lidt forsænket; Topflade 6 m i Diam. I Skov.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Topflade 7 m i diameter. I hele toppen er lav sænkning, en ca. 0,2 - 0,3 m dyb. Beskadigelse: Færdsel: 3 skovstier føres op på højen. 1) 1 m bred og 0,3 m dyb. 2) 1 m bred og 0,4 m dyb. 3) Ca. 1 m bred og 0,2 m dyb. Stierne har slidt sig ned og vil fortsat "bore" sig ned. Vegetaionen på topfladen delvist afslidt. Genbesigtigerlse: # stier op til højtoppenfra SØ og NV. En ældre sti ses mod SV. Især stien som ridesti. Højtoppen er også slidt og græsdækket ødelagt på midten. Færdsel i skoven er såintens at det er umuligt at hindre yderligere nedslidning og der er ikke indstillet på frivilligt at udbedre skaderen. Derimod er de indforstået lmed at Århus kommune eller FFF påtager sig at pleje højen. CHB: 210588: Situationen uændret. Det er et spørgsmål om mindre en omlægning af stisystem er nok. Det er amtes overvejelser. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i 2008. Højen er ret tæt bevokset med mindre løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)