Aarslev

Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150307-12

Fredningsnr.
24145

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 27/7 1870, købt. Dyssekammer af 4 bæresten, 1 dæksten, 1 gangsten. Areal, 12 x 8,50 m, med indbefattet i fredningen.
Undersøgelsehistorie

1870 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1919 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst Dyssekammer (ikke Jættestue, som nævnt i Fredningsdeklarationen), liggende paa højtliggende Mark tæt N. for Landevejen Aarhus-Silkeborg. Fredlyst ved Deklar. af 27 Juli 1870. MS. Se hosstaaende Grundplan: [tegning] Dyssekamret har Længderetning NNV-SSØ; det dannedes oprindelig af 5 Bæresten, men Endestenen i Nord mangler nu. Foran Døraabningen i Syd har staaet 2 Indgangssten, af hvilke nu kun den vestlige er tilbage. Kamret er uregelmæssig sekskantet; Overliggeren, 2.60 x 1.75 m. stor, er bevaret paa Plads; (dens Underside er, som paa Planen angivet, kun 2.30 m. lang). Kamrets Højde er en knap Meter; det er ca. 2 m. langt, 1.30 m. bredt, indv. Maal. Den omgivende Jordhøjning er kun ringe, ca. 1/4 m. høj, 5-6 m. i Tværmaal; den dækker kun det nederste af Bærestenene. Udenom Dyssen er fredet et Areal, 12 m. langt i N-S, 8.50 m. bredt, indhegnet af en Hæk. En Stentrappe fører op til Dyssen fra Landevejen. - Man kan formode, at denne Dysse er identisk med et af Oberst Hoegh Guldberg, Aarhus, i Brev af 19/5 1822 til Museet omtalt Mindesmærke; se herom nedf. ved Høj [sb.]13.

1935 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Henvendelse fra bestyrelsesmedlem i Brabrand Borgerforening om, at dyssekammerets omgivelser forfalder.

1935 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1935 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Istandsættelse af dyssekammerets omgivelser, herunder opsætning af pigtrådshegn.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 4 Bæresten, 1 Dæksten, 1 Gangsten. Areal 12 x 8½ m, medindbefattet. FM 1870 MS.

1948 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Afslag på anmodning fra to naboer om tilladelse til at fælde to store træer på højen. Dyssen besigtiget på fredningsrejsen.

1952 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tilladelse givet til fældning af de to træer efter fornyet henvendelse og besigtigelse.

1953 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Juridisk strid om, hvorvidt Nationalmuseet eller lodsejeren disponerer over det areal, dyssen ligger på, og dermed over træerne. Konklusionen blev, at Nationalmuseet ikke kunne give tilladelse til træfældningen, men at det måtte blive en sag mellem lodsejeren og naboerne.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stengrav, dyssekammer. 4 bæresten, 1 overligger og 1 gangsten. Indvendige mål 2,3 m x 1,2 m (max bredde). Højde 1,0. Er omgivet af en 9m x 8,5 m stor indhegning, der er å¨ben mod syd, hvor er trappe føres med ad skrænten.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Dysse.


Billeder

Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra S
Foto, oversigt
Foto, detalje
Foto, detalje