Markskelhøj
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150402-2

Fredningsnr.
26151

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fulden og Seldrup, matr.nr.8a : Høj i skel til matr.nr.7c af Fulden og Seldrup. "Markskelhøj", 18 x 8 m, 2 m høj, i skel, stærkt deformeret af gravninger. På toppen lille stenbrolagt flade med flag- stang.
Undersøgelsehistorie  (6)
1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Markskelhøj," En aflang buet Rygning, Rest af en ca. 25 M. br. Høj paa faldende Terrain, nu ca. 25 M. l., 5-6 M. bred forneden, 2-2,5 M. h. Stærkest afgravet mod N., overpløjet mod S. I Overfladen ses en Del Sten. Centralgraven er næppe uskadt.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Markskelhøj", 18 x 8 m. 2 m høj, i skel, stærkt deformeret af gravninger. På toppen lille stenbrolagt flade med flagstang.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er størst i retningen SV-NØ. Flere sten er synlige i overfladen. Bevokset med græs og et enkelt æbletræ mod SV. Beliggende i skel. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)