Jelshøi
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150408-8

Fredningsnr.
251420

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet af Geodætisk Institut 25/7 1873 (hele højen). Ved kendelse af 24/3 1943 er et areal på 353 kvadrat- meter udenom højen fredet. Ved kendelse af 16/5 1967 er stadfæstet en den 2/3 1966 afsagt kendelse vedr. fredn. af arealer omkr. "Jelshøj". (I DKC registreret under Skåde sogn, 15 04 08.) "Jelshøj", 5,50 x 22 m; trappe til top.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor, vel bevaret Rundhöi "Jelshöi," 21 M. i Tværmaal og ca. 5 M. höi. Enkelte Smaahuller ere gravede hist og her paa Overfladen af Höien, paa hvis Top findes anbragt et af Generalstabens Mærker. Bevoksning: 1980: Græs

1944 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 696/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Jelshøj", 5½ x 22 m; Trappe til Top. Fredet under Geod. Inst. Omgivelserne fredet af Nævnet.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, kaldet "Jelshøj". 8 m stor plan topflade. Fra højfod i SSV til topflade en trappe (lavet af nedrammede træpæle med tværliggere (trin) af træpæle). Beskadigelser: Færdsel langs trappen en 0,3 m bred sti, ca. 0,1 - 0,2 m dyb. Stien når fra højfod til midt på skråning. Natur: 1: En dyregang med opgravet jord i nordkant af topflade. 2: Midt på højens sydside et stort vidtforgrenet træ/busk. Herunder et 3 m x 5 m stort eroderet område, op til 0,3 m dybt. Heri en rævegrav. Afmærkning: Midt på højtop en 75 cm høj og 35 cm x 35 cm stor tilhugget granit sten med bronzeplade. Under en kongekrone står: Denne sten og grunden om den..... Stenen mærket 1873. CHB: den 19.05.88: Højen i smuk og velholdt stand. ** Seværdighedsforklaring ** Virkelig stor flot bronzealderhøj med fantastisk udsigt. Bevoksning: 1980: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Jelshøj. Græsklædt med enkelte buske.

Litteraturhenvisninger  (0)