Edslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150404-10

Fredningsnr.
251311

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/8 1894. Købt. Afmærkn.: MS 1896, løjtnant Lassen. Dyssekammer af 3 bæresten og dæksten, sprængt i to af et træ, der vokser i kammeret.
Undersøgelsehistorie  (11)
1870 Sløjfet ved land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et lille Dyssekammer, som ligger i den vestlige Ende af en aflang Forhöining i Terrainet (vistnok en Rest af en Langhöi) ca: 29 M. lang. Kammeret er dannet af 3 store Stene, af hvilke de 2 danne henholdsvis Gravens Øst- og Vestside, medens den 3" Sten er stillet paa Nordsiden. Det imod Syd aabne Kammer er 2 Meter langt og ca. 70 cmt bredt og 1 M. höit. En Dæksten, som er anbragt over Stenen paa Nordsiden af Kammeret, naaer kun halvveis hen over de to Sidestene. Der har rimeligvis i det Mindste været en saadan Dæksten til. Eieren, Gaardeier Hans Hal, har for 24 Aar siden slöifet Höien. Dyssen var dengang fuldstændig dækket af Jordfylden, og der fandtes dengang kun 1 Overligger over Kammeret. [skitse] Bevoksning: 1988: Græs

1896 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 3 Bæresten og Dæksten sprængt i to af et Træ, der vokser i Kamret.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. Lav høj. Et kammer, 3 bæresten med åbning i syd. En overligger, sprængt i tvende (ingen spor af det på blåt kort omtalte træ). (Højde angivelsen er overliggerens højde over omgivene mark). Der henligger en del større og mindre marksten især på højens østlige del. Skæmmer ikke på afstand og beskytter højen. I revnen i overliggeren er - øjensynlig for længe siden - indkilet to hovedstore marksten. Bevoksning: 1988: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
FM-sten mod syd lige øst for kammeret. Højen er græsklædt. I kammeret vokser et træ. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

2015 Museal restaurering
Journal nr.: 2013-7.23.03/FHM-0001
Kulturstyrelsen
Museal retablering

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Dysse. Højen omkring dyssen er græsklædt. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)