Ølsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150608-3

Fredningsnr.
231410

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,50 x 15 m; firkantet afpløjet; det meste af foden bortpløjet. Lavning i top, hvor Geodætisk Instituts mærke findes.
Undersøgelsehistorie  (7)
1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj, 3 m. høj, 18 m. i Tværmaal. Højtoppen let kløftet ved en gammel Nedgravning, ca. 0.50 m. dyb; i Nedgravningens Midte ligger 2 store Sten. - Den gamle Gaardejer Frants Holm i Ølsted fortæller, at Højen for omtrent 50 Aar siden blev gennemgravet til en Dybde af ca. 5 Alen af et Par fra Forbedringshuset løsladte Falskmøntnere. - Højen forsøgtes fredet Aug. 1918, men uden Resultat (se Skrivelser fra J. Brøndsted til Museet af 3/8 7/8 1918).

1918 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 ½ x 15 m; firkantet afpløjet; det meste af Foden bortpløjet. Lavning i Top, hvor Geodætisk Instituts Mærke findes.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Vestsiden af højen er helt tilgroet i brombær. Resten af højen er græsklædt. Beliggende i brakmark.

Litteraturhenvisninger  (0)